Portfolio

Liczba uczestników konferencji
Liczba studentów
iQ-Conference
Liczba pacjentów w naszych systemach
Liczba obsłużonych spraw

iQ-Conference

Konferencje i wykłady

Wsparliśmy realizację kilkudziesięciu konferencji oraz kongresów, zarówno biznesowych, jak i naukowych, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczestnicy korzystali na swoich urządzeniach mobilnych z interaktywnej agendy konferencji, oglądali i zapisywali slajdy prezentacji na żywo, zadawali pytania i uczestniczyli w debatach i konkursach online, złożyli kilkadziesiąt tysięcy ankiet. Dzięki iQ-Conference organizatorzy zaoszczędzili czas oraz wysiłek w organizacji konferencji dając uczestnikom dodatkowe wartości użytkowe podczas uczestnictwa w wydarzeniu. Dzięki działaniu systemu w chmurze MS Azure proces uruchomienia i wdrożenia systemu trwał ok. 1 godziny a platforma skalowała się do wymaganej wydajności.

 • Multimedialna interakcja i nowe możliwości użytkowe dla uczestników.
 • Efektywność organizacji konferencji, innowacyjne podejście do zarządzania konferencją.
 • Obsługa głównych procesów organizacji konferencji: Rejestracja, Recepcja, Płatności, Strona konferencji, Dostarczanie materiałów konferencyjnych, Zarządzanie uczestnikami, Ankietowanie, Konkursy
 • Nowe funkcje: Obsługa publikacji i recenzji, Debaty online, Matchmaking, Aplikacje na iOS, Android, Windows Phone.
ASP.Net MVC, MS SQL Server, Bootstrap, SignalR.
Lista wybranych konferencji i kongresów znajduje się na stronie produktowej http://iqconference.eu

iQ-Conference University Edition

Konferencje i wykłady

System iQ-Conference University Edition jest używany na dwóch uczelniach: Politechnice Białostockiej Wydziale Zarządzania oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Białymstoku. Studenci korzystają z możliwości tworzenia notatek podczas wykładów w oparciu o zapisywane slajdy, mogą zadać pytanie lub pobrać udostępnione materiały. Wykładowcy przeprowadzają testy wiedzy i wejściówki, sprawdzają obecność. Unikalną możliwość multimedialnej interakcji daje połączenie systemu z urzadzeniem dotykowym (tablet, notebook z matrycą dotykową lub tablica interaktywna) dzięki czemu zapisy z tablicy automatycznie znajdują się w notatkach z wykładu.

 • Multimedialna interakcja: nowy wymiar notowania, poszerzenie kanałów interakcji student-wykładowca
 • Aktywizacja studentów podczas zajęć: wejściówki, testy wiedzy, zapisywanie slajdów, elektroniczna lista obecności.
 • Prywatne konto studenta: materiały, notatki, testy, obecności.
ASP.Net MVC, MS SQL Server, Bootstrap

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

e-Administracja

System zrealizowany w ramach projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r. System Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia to zestaw aplikacji przeznaczonych do udostępniania interesantom Usług Publicznych.
Cyfrowy Urząd umożliwia Obywatelom:

 • pozyskanie informacji o świadczonych przez Jednostki usługach (przez Katalog Usług Publicznych)
 • składanie wniosków do Jednostek drogą elektroniczną z wykorzystaniem e-formularzy
 • odbiór dokumentów elektronicznych (za poświadczeniem doręczenia) oraz dostęp do informacji dotyczącej ich wniosków i spraw
 • dokonywanie płatności (przelewem lub z wykorzystaniem platformy ePUAP) związanych z wnioskami lub sprawami
 • umawianie wizyt w Jednostkach

W ramach projektu uruchomiono 13 elektronicznych usług publicznych.

Projekt objął 129 jednostek administracji samorządowej, co wraz z jednostkami podległymi objętym projektem stanowi 1277 podmiotów pracujących w systemie.

ASP.Net MVC, MS SQL Server, Bootstrap, SAML2.0.
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych

Medycyna

System informatyczny SI-PBP jest wykorzystany do prowadzenia wieloletniego, medycznego, populacyjnego programu badań profilaktycznych z wykorzystaniem kolonoskopii w celu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, optymalizacji interfejsu użytkownika pod kątem egonomii i szybkości obsługi system pozwala w sposób optymalny zrealizować dobrze znane użytkownikom procesy. Ogranicza to czas niezbędny na obsługę osoby badanej i związane z tym koszty. W ramach projektu dokonano analizy, zaprojektowano i wykonano funkcjonalności nowego, sieciowego, dostępnego on-line systemu informatycznego, który obsługuje wszystkie części PBP w ogólnopolskim, wieloośrodkowym systemie zaproszeniowym oraz oportunistycznym. SI-PBP jest przez nas bezawaryjnie utrzymywany w infrastrukturze serwerowej datacenter (dostępność 99,99% w ciągu ostatnich 2,5 roku eksploatacji), administrowany oraz rozwijany. System składa się z trzech głównych modułów:

 • Moduł RANDOM - służy do realizacji procesu selekcji i randomizacji uczestników Programu
 • Moduł AppBook - umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie wysyłki zaproszeń na kolonoskopie przesiewowe w PBP oraz realizację procesu obsługi uczestnika, w tym m.in. recepcji, wymaganej dokumentacji, kontaktu z uczestnikiem.
 • Moduł Kolonoskopia - służy do wprowadzania danych medycznych – wyników kolonoskopii i badań histopatologicznych, uzyskanych w czasie badań. Jednocześnie umożliwia wydruk opisów – raportów z badań i kart informacyjnych dla pacjentów oraz skierowań do ewentualnego leczenia uzupełniającego
ASP.Net MVC, PostgreSQL, MS SQL Server, Bootstrap.
System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych

e-Gastronet

Medycyna

Zaprojektowanie, stworzenie, ewaluacja, implementacja i utrzymanie funkcjonowania elektronicznego systemu informacji zwrotnej e-Gastronet funkcjonującego w Polsce i w Norwegii. System został zrealizowany w oparciu o 3 dostawców usług telekomunikacyjnych, których dobór był zoptymalizowany pod względem kosztów oraz możliwości obsługi lokalizacji oraz języków Polskiego i Norweskiego.

 • ewaluacja działania systemu na grupie 100 pacjentów w Polsce i 40 pacjentów w Norwegii
 • przeprowadzenie wstępnego badania na grupie 2000 pacjentów w Polsce i 800 pacjentów w Norwegii
 • utrzymanie funkcjonowania systemu przez okres 2 lat (w sumie 50 000 uczestników w Polsce i 10 000 uczestników w Norwegii)
HTML 5, CSS 3, ASP.Net MVC, PostgreSQL, TAPI.
e-Gastronet

Utrzymanie i rozwój systemu CEIDG

e-Administracja

W ramach projektu firma iQ5 zrealizowała usługi wsparcia dla Zamawiającego (Ministerstwo Gospodarki) w zarządzaniu usługami oraz dostosowaniu do bieżących potrzeb Zamawiającego Systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Systemu elektronicznego Punktu Kontaktowego. System wykorzystuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego wydawany za pomocą epuap.gov.pl. W zakresie zrealizowanych prac znalazło się:

 • Wsparcie Zamawiającego w bieżącym użytkowaniu i administracji Systemu (konsultacje, pomoc techniczna),
 • Analiza wydajności i bezpieczeństwa poszczególnych elementów Systemu,
 • Analiza potrzeb w zakresie zmian Systemu,
 • Optymalizacja pracy Systemu w zakresie wydajności, bezpieczeństwa, dostosowania do zmian prawa,
 • Wykonywanie prac projektowo-programistycznych związanych z dalszym rozwojem i dostosowaniem do bieżących potrzeb Zamawiającego,
 • Opracowanie nowej i aktualizacja istniejącej dokumentacji Systemu w związku z wprowadzonymi zmianami,
 • Zapewnienie gwarancji dla Systemu,
 • Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem Systemu.
ASP.Net WebForms, ASP.Net MVC, MS SQL Server, Bootstrap
Utrzymanie i rozwój systemu CEIDG

Generator Umów BPNT

e-Administracja

W ramach projektu Generator Umów zrealizowanego na rzecz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprojektowano, wykonano oraz wdrożono moduł elektronicznych rejestrów umów. Moduł jest częścią systemu i został zintegrowany z systemem eBPNT. Moduł działa na platformie Microsoft Sharepoint Server. Moduł został objęty gwarancją i wsparciem oraz usługami rozwojowymi firmy iQ5.

 • Platforma Microsoft Sharepoint Server
 • Rozwiązanie przygotowane do uruchomienia w chmurze - MS Azure Ready
 • Elastyczne zarządzanie wzorami umów i aneksów w MS Word.
 • Wykorzystanie rejestrów Microsoft Sharepoint Server
Sharepoint, MS Office, MS Azure
Generator Umów BPNT

Strony internetowe

Projektowanie stron

Tworzymy strony internetowe w oparciu o HTML5, CSS3 oraz Botstrap 3.x. dzięki czemu nasze strony posiadają nowoczesny interfejs i są dostosowane do urządzeń mobilnych.

 • Responsywny interfejs
 • Estetyczny design
HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3.x, WordPress
Jesteś zainteresowany naszą ofertą ? Skontaktuj się z nami