iQ5 sp. z o. o.
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok
NIP: 5423232186
REGON: 200790148
KRS: 0000465821
Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 25 000zł, wniesiony w całości.

Email
kontakt@iq5.pl
Telefon
+48 517 828 358

Siedziba główna
Elektryczna 1/3 lok. 216,
15-080 Białystok
Biuro w BPN-T
Żurawia 71 lok. 1.31,
15-540 Białystok
Oddział Suwałki
Innowacyjna 1,
16-400 Suwałki